Computer Programming
For Psychologists

Eriksen Flanker Taak


Instructies

In deze taak krijg je een reeks letters op het scherm te zien. In deze reeks letters is enkel de middelste letter van belang. Hiervoor moet je namelijk aangeven tot welke van twee mogelijke categoriƫn deze letter behoort. De andere letters mag je negeren.

Zijn de letters van categorie 1 bijvoorbeeld A en B, en de letters van categorie 2 bijvoorbeeld E en F, dan kan je de volgende reeks te zien krijgen:

E E E A E E E

Hier hoort de middelste letter tot categorie 1, en is dat het juiste antwoord.


Instellingen

Hieronder vind je een aantal parameters van het experiment die je kan instellen.

Geef een getal dat een veelvoud is van 4

Geef een getal tussen 1 en 3

De letters waarvoor je met de linkertoets moet antwoorden

De letters waarvoor je met de rechtertoets moet antwoorden